QUYỀN RIÊNG TƯ / BẢO MẬT THÔNG TIN

AUTOCARVIETNAM.VN

1.Chúng tôi tôn trọng người dùng cũng như quyền riêng tư của người dùng.

Chúng tôi tin rằng các nguyên tắc này là không thể tách rời nhau. Chúng hợp thành một niềm tin cốt lõi ảnh hưởng sâu sắc đến mọi việc chúng tôi làm kể từ những ngày đầu, và mọi việc trong tương lai. Khi người dùng sử dụng Tin Tức của Autocarvietnam. chúng tôi không thu thập thông tin

2. Chúng tôi giúp mọi người dễ dàng kiểm soát quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi biết rằng không có một chế độ bảo vệ quyền riêng tư nào thích hợp cho tất cả mọi người. Chúng tôi xây dựng các phương thức kiểm soát dữ liệu có thể bật/tắt trong mỗi Tài khoản Autocarvietnam để người dùng có thể chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư phù hợp với họ. Và khi công nghệ phát triển, phương thức kiểm soát quyền riêng tư của chúng tôi cũng phát triển theo nhằm đảm bảo quyền riêng tư luôn là lựa chọn cá nhân thuộc về người dùng.

3. Tích hợp công nghệ bảo mật mạnh nhất vào Tin Tức của chúng tôi.

Việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng đồng nghĩa với việc bảo vệ dữ liệu mà họ tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Để bảo mật mọi Tin Tức và dịch vụ của Autocarvietnam, chúng tôi xây dựng và sử dụng một trong những cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể là chúng tôi liên tục tăng cường các công nghệ bảo mật tích hợp nhằm phát hiện và bảo vệ người dùng khỏi những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên mạng.