Kiểm tra độ bền bỉ của các chi tiết ô tô như nào?

Các nhà sản xuất xe hay linh kiện luôn đưa ra mức độ bảo hành..