Nissan muốn bán xe điện chạy bằng pin thể rắn vào năm 2028

Pin thể rắn đang được Nissan đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt..

Nissan, Honda trì hoãn khởi động lại một số nhà máy ở Trung Quốc

Nissan và Honda đã trì hoãn hoạt động của các nhà máy vào thứ Sáu..