Porsche đạt thành công lớn trong nửa đầu năm 2017

Porsche đã tăng trưởng vượt bậc trong sáu tháng đầu năm nay: Với 126.497 chiếc..

Porsche AG tăng trưởng mạnh trong quý 1 năm 2017

Porsche AG đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong năm nay: ba tháng đầu..

Quí I/2017 Porsche tăng trưởng cao nhất trong lịch sử

Porsche AG đã có bước tăng trưởng khởi sắc vào năm 2017 với khoảng 60.000..

2 Comments