[Chặng 2 Day 23] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 26.7, Hành trình từ Trái tim đã trao tặng hơn 10.000 cuốn sách quý..

[Chặng 2 Day 22] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 24.7, Hành trình từ Trái tim đã trao tặng hơn 12.000 cuốn sách quý..

[Chặng 2 Day 21] Hành trình từ Trái tim

Hành trình từ Trái tim đã trao tặng hơn 6.000 cuốn sách quý đổi đời..

[Chặng 2 Day 20] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 23.7, Hành trình từ Trái tim đã trao tặng hơn 8.000 cuốn sách quý..

[Chặng 2 Day 19] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 19.7, Hành trình từ Trái tim đã đến thành phố cà phê – thủ..

2 Comments

[Day 14] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp..

2 Comments

[Day 13] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 13.7, Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại –..

Hành Trình Từ Trái Tim bổ sung thêm siêu xe

Bugatti Veyron đã hoàn tất chặng đường di chuyển liên tục hơn 2.000 km, được..

[Day 12] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 12.7, sau 13 ngày di chuyển liên tục, Hành trình từ Trái Tim –..

15 Comments

[Day 11] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 11.7, Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại –..

[Day 10] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 10.7, Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại –..

[Day 8] Hành Trình Từ Trái Tim

Ngày 8.7, Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại –..

[Day 7] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

Ngày 7.7, Hành trình từ Trái Tim đã đến với tỉnh Thừa Thiên Huế, trao..

[Day 6] Hành Trình Từ Trái Tim – Những hình ảnh từ Hội An – Đà Nẵng

Ngày 6.7, “Hành trình từ Trái Tim” cho 30 triệu Thanh Niên Việt tiếp tục..

1 Comments

[Day 5] Nhật ký Hành trình từ Trái tim

“Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại –Khởi Nghiệp Kiến..