VinFast Auto Ltd công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của Quý 4 và cả năm 2023, kết thúc vào ngày 31/12/2023.

VinFast

  • Doanh thu Quý 4 đạt 418 tỷ đồng (437 triệu đô la Mỹ), tăng 26% so với quý trước và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Biên lợi nhuận tăng đáng kể nhờ tối ưu hóa chi phí.
  • Doanh thu cả năm đạt 596 tỷ đồng (1,198 tỷ đô la Mỹ), tăng 91% so với năm trước.
  • Công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng toàn cầu đến cuối năm 2024.
  • Công ty tăng năng lực cạnh tranh tại các thị trường tiềm năng, gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ.
  • Công ty đặt mục tiêu giao 100.000 xe trong năm 2024.
  • Việc triển khai các kế hoạch tối ưu chi phí sẽ giúp cải thiện hơn nữa tỷ suất lợi nhuận.
  Năm 2023 Quý 4/2023 Quý 3/2023
Số lượng ô tô điện bàn giao 34.855 13.513 10.027
Số lượng xe máy điện bàn giao 72.468 24.309 28.220

VinFast bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện trong năm tài chính 2023, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng Quý 4, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước.

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ so với Quý 3, số lượng xe máy điện được bàn giao trong Quý 4 vẫn tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe bàn giao cả năm lên 72.468 chiếc.

Tổng doanh thu của VinFast đạt 10.418 tỷ đồng (437 triệu đô la Mỹ) trong Quý 4, tăng 26% so với quý trước và 133% so với cùng kỳ năm 2022, được thúc đẩy nhờ sự gia tăng trong khối lượng bán hàng và dải sản phẩm đa dạng.

Tính chung cả năm, tổng doanh thu của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ đô la Mỹ), đánh dấu mức tăng 91% so với năm trước đó. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VinFast ghi nhận lỗ gộp Quý 4 là 4.174 tỷ đồng (174,9 triệu đô la Mỹ), và lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (551,6 triệu đô la Mỹ).

Biên lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể so với năm 2022, từ âm 82% xuống âm 46%. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp Quý 4 cải thiện từ âm 82,6% xuống âm 40,1%.

Theo đúng kế hoạch được đặt ra trước đó, chi phí vốn đầu tư (Capex) Quý 4 của VinFast là 213 triệu đô la Mỹ, chủ yếu được sử dụng để phát triển các mẫu xe VF 6, VF 7, xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina, phát triển showroom và trạm sạc

Quốc Huy