Hiếm khi có một nguyên nhân duy nhất gây ra bất kỳ vụ cháy ô tô nào, ngay cả khi các đội điều tra có thể lần theo dấu vết từ vụ việc gây ra vụ cháy. Nhiều khả năng là nó được gây ra bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố: lỗi của con người, các vấn đề cơ học và nguồn chất lỏng gây cháy. Và những thứ này có thể đã phối hợp với nhau để tạo ra lửa.

Image

10 nguyên nhân hàng đầu gây cháy ô tô