Sự trỗi dậy của xe điện (EV) ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang định hình lại nền kinh tế khu vực và động lực của ngành năng lượng điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu về sản xuất và bán hàng khi các nhà máy xe điện mới mọc lên trên khắp châu Á phần lớn là của Trung Quốc. Các nền kinh tế mới nổi cũng đang tận dụng vị thế là nước phát triển muộn để tăng cường sức mạnh kinh tế thông qua đầu tư lớn vào xe điện, nhận các trợ cấp chiến lược và các chính sách tài chính rộng hơn.

Sự cạnh tranh trong khu vực về các khoáng sản quan trọng của ngành chế tạo pin, và giữa các nhà sản xuất ô tô lâu đời và các hãng xe điện mới nổi đang tạo ra những nguy cơ giãn đoạn của cuộc cách mạng xanh này vì những tính toán về sản phẩm.

Image

Cách mạng xe điện khốc liệt từ châu Á