Nhật Bản thành cường quốc về độ tin cậy sản phẩm, trong đó chất lượng ô tô Nhật Bản đã được khẳng định vị thế rộng khắp thế giới. Điều này có được là họ đã áp dụng từ rất lâu Triết lý tổng thể được biết đến ở Nhật Bản với tên gọi Kaizen – nghĩa là cải tiến liên tục. 

Image

Câu chuyện về chất lượng xe Nhật và độ tin cậy