Có lẽ bị phân tâm bởi sự quan tâm của những người xung quanh khi chủ  Ferrari 485 ở Romania mở cửa mà không quan sát, hậu quả là chiếc Mazda 6 từ phía sau đi lên không xử lý kịp, kết quả là một bên cửa bị tông gãy, sẽ rất phiền phức khi xác định ai là người có lỗi khi Ferrari 485 đã đậu trong đúng vạch đổ trên đường.

Bùi Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *