Như một số chuyên gia an toàn ô tô đã nghi ngờ từ lâu, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ô tô càng có nhiều công nghệ thì kỹ năng lái xe của chúng ta càng lái xe tệ hơn. Những hệ thống thông tin giải trí càng hay càng hiện đại, và những hệ thống an toàn chủ động, có tác động nhất định đến tâm lý và hành vi lái xe.

Image

Kỹ năng lái xe của chúng ta có giảm đi khi công nghệ chiếm lĩnh?