Không khó để thấy nhiều tài xế lái cho công ty sẽ phải kiêm luôn công việc làm sao cho chiếc xe luôn bóng mượt, một số công ty sẽ có khoản tiền chi cho việc rửa xe nhưng không nhiều, đa phần các ông chủ sẽ mặc định tài xế khi rảnh rỗi thì phải lau lọt và rửa xe là công việc được yêu cầu

Image

Tài xế phải kiêm rửa xe, lợi bất cập hại