Những tên trộm xuất hiện như những bóng ma trong đêm, đứng bên ngoài ngôi nhà của bạn, một người cầm ăng-ten trong khi người kia cúi mình cạnh chiếc ô tô đậu bên ngoài nhà của bạn. Trong vòng vài giây, ô tô của bạn đã biến mất, lại thêm một hình thức trộm ô tô nữa trong bối cảnh nạn trộm ô tô gia tăng do công nghệ được thiết kế để giúp mở khóa và khởi động xe dễ dàng hơn.

Image

Trộm ô tô công nghệ cao