Với những nguồn điện vô tận từ gió, thủy điện, năng lượng mặt trời, thì hiệu quả sử dụng sẽ kinh tế hơn cho xe điện đối với một quốc gia, nhưng với những quốc gia sản xuất điện từ năng lượng tái tạo như: nhiệt than, nhiên liệu hóa thạch thì không hiệu quả về mặt hiệu suất sử dụng điện cho xe điện, bị hao hụt và ngược lại còn thải khí CO2

Image

Xe điện có thực sự tiết kiệm năng lượng trên bình diện quốc gia?