Có những câu hỏi đặt ra rằng chi phí bảo trì của xe hybrid có cao hơn xe động cơ đốt trong hay không, khi mà một thành phần cấu tạo nên xe hybrid là bộ pin cũng khá đắt nếu bị hư hỏng hay những mô tơ điện của xe bị trục trặc.

Image

Chi phí bảo trì cho xe hybrid có cao hơn xe động cơ truyền thống