Nhà sản xuất xe đã tiết lộ rằng một số loại xe đã được sản xuất với phần mềm quản lý động cơ có thể làm hỏng bơm dầu khiến việc không cung cấp đủ trợ lực hỗ trợ phanh. Điều này có thể xảy ra trong các điều kiện khởi động động cơ, cụ thể như nhấn nút khởi động hoặc dừng động cơ hai lần liên tiếp hoặc nhấn bàn đạp phanh rất nhanh trong khi nhấn nút khởi động  hoặc dừng động cơ.

BMW triệu hồi xe

BMW cho biết việc khởi động động cơ các xe bị ảnh hưởng theo những cách này có thể dẫn đến mất hỗ trợ phanh, nhưng vấn đề sẽ chỉ xuất hiện sau hai hoặc ba lần phanh sâu hết cỡ , hoặc khoảng sáu lần phanh liên tiếp bình thường.

Việc thu hồi ảnh hưởng đến các mẫu BMW M340i và M340i xDrive được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 2 năm 2019 đến ngày 28 tháng 7 năm 2020 (10.877 chiếc), các mẫu BMW X4 M40i 2020-2021 được sản xuất từ ​​ngày 3 tháng 9 năm 2019 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021 (4.134 chiếc). Các mẫu xe xDrive 540i / 540i được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến ngày 26 tháng 6 năm 2020 (5.375 chiếc), BMW 745Le eDrives 2021-2021 được sản xuất từ ​​ngày 11 tháng 2 năm 2019 đến ngày 22 tháng 2 năm 2021 (470 chiếc), các mẫu xe BMW X3 M40i 2020 được sản xuất giữa từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 và ngày 22 tháng 6 năm 2021 (14.006 chiếc), các mẫu BMW Z4 M40i 2019-2021 được sản xuất từ ​​ngày 21 tháng 2 năm 2019 đến ngày 18 tháng 6 năm 2021 (2.151 chiếc) và Toyota Supra 2020-2021 được sản xuất từ ​​ngày 6 tháng 2 năm 2019 và ngày 10 tháng 6 năm 2021 (13.014 chiếc).

BMW triệu hồi xe

BMW đã xác định có khoảng 29 yêu cầu bảo hành và 4 báo cáo thực địa có thể liên quan đến vấn đề này. Chủ xe sẽ được thông báo qua thư và hướng dẫn đưa xe đến đại lý BMW/Toyota được ủy quyền để được cập nhật hệ thống phần mềm quản lý động cơ miễn phí. BMW sẽ bắt đầu thông báo cho các chủ sở hữu vào ngày 1/10.

Tuấn Phạm