Người đàn ông đã tận dụng gầm cầu thang để đậu một chiếc ô tô bằng những thiết kế riêng của mình, đây cũng là gợi ý cho những người có khoảng không gian nhà trật hẹp trong đô thị sáng tạo ra chổ để ô tô cho mình.


Bùi Bảo

 

Có Thể bạn Quan Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.