Đường xá chật hẹp, vô tình đậu đỗ không đúng nơi gây cản trở lối đi, hay che mất mặt tiền kinh doanh buôn bán. Đây chính là điểm mẫu chốt gây ra sự xung đột tranh cãi, mà nạn nhân là những chiếc ô tô bị làm bẩn kèm những dòng chữ gửi chủ xe.

Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn Ô tô bị tạt sơn

 

 Nguồn ảnh: Facebook (OTOSAIGON)

Có Thể bạn Quan Tâm