Toyota Nhật Bản đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng sẽ đạt được trong 35 năm tới – đó là những Thách thức và mục tiêu hành động bảo vệ môi trường đến năm 2050.

Những mục tiêu thách thức này nhằm hướng tới giải quyết các vấn đề môi tường toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguồn nước sạch, cạn kiệt tài nguyên và sự suy thoái của hệ sinh thái, cũng như giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của sản xuất và lưu thông của phương tiện ô tô đến môi trường sống. Những mục tiêu thách thức này đã và đang được phổ biến và triển khai thực hiện rộng rãi tại Toyota Nhật Bản và toàn bộ các chi nhánh Toyota tại các quốc gia trên toàn thế giới.

Toyota Viet NamNhững mục tiêu Thách thức này bao gồm 6 nội dung xuyên suốt 3 lĩnh vực: Sản xuất những mẫu xe tốt hơn, Nhà máy sản xuất thân thiện với môi trường và Làm giàu thêm đời sống cộng đồng.

Toyota Viet Nam

  1. Xóa bỏ phát thải CO2 trên các mẫu xe mới: Toyota đã quyết định đưa ra mục tiêu thách thức sẽ giảm thiểu 90% khí thải CO2 vào năm 2050 so với mức trung bình của Toyota toàn cầu vào năm 2010.
  2. Xóa bỏ phát thải CO2 trong toàn bộ vòng đời xe: Toyota cam kết sẽ xóa bỏ triệt để khí thải CO2 không chỉ trong quá trình vận hành hay sản xuất ra sản phẩm, mà là lượng khí thải CO2 trong toàn bộ vòng đời của phương tiện, ngay từ quá trình sản xuất nguyên vật liệu, đến quá trình tiêu hủy hay tái chế phương tiện.
  3. Nhà máy không thải CO2: Khí CO2 không chỉ được sản sinh trong quá trình vận hành các phương tiện cơ giới, nó cũng được sản sinh ra từ quá trình sản xuất lắp ráp. Vì vậy, Toyota đưa ra mục tiêu thách thức sẽ xóa bỏ hoàn toàn khí thải CO2 tại toàn bộ hệ thống nhà máy Toyota trên toàn cầu vào năm 2050.
  4. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước: Đối với hoạt động sản xuất xe hơi, nước được sử dụng trong nhiều công đoạn sơn, rèn dũa và nhiều công đoạn khác. Vì thế, việc giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước là vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều này, Toyota sẽ đẩy mạnh công tác xử lý nước thải hiệu quả và tối thiểu hóa lượng nước sử dụng
  5. Xây dựng xã hội dựa trên nền tảng tái chế: Sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên vật liệu bằng cách: (1) Tận dụng các nguyên nhiên liệu thân thiện với môi trường; (2) Kéo dài tuổi thọ linh kiện; (3) Phát triển các công nghệ tái chế; (4) Sản xuất xe từ các nguyên vật liệu của các phương tiện đã hết thời hạn sử dụng.
  6. Xây dựng một xã hội tương lai hòa hợp với thiên nhiên: Toyota cùng toàn bộ chi nhánh trên toàn thế giới sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc triển khai những dự án toàn cầu “hướng tới tương lai” trong năm 2016.

Theo Toyota Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.