Được sản xuất không bị gián đoạn kể từ năm 1958, quá trình sản xuất Honda Super Cub đã vượt mốc 100 triệu chiếc vào năm 2017, Honda Super Cub là chiếc xe được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử Honda.

Đó là một biểu tượng có thể nhận ra ngay lập tức trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á, nơi có phần lớn nhất trong doanh số toàn cầu của dòng xe này. Super Cub đã truyền cảm hứng cho những người đến từ Thái Lan K-Speed để xây dựng một phiên bản độ tùy chỉnh tuyệt vời.

Nhìn vào những bức ảnh, có thể nói rằng việc tạo ra K-Storm là một sự tôn kính tuyệt vời đối với Super Cub khiêm tốn.

[FinalTilesGallery id=’14’]

Quốc Huy

Có Thể bạn Quan Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.